Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Orientering och friluftsliv år 8

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Att kunna orientera och navigera har varit viktiga färdigheter för människan i både nutid och dåtid. Du som elev får under lektionerna lära dig att förstå och passa kartan efter verkligheten och ta dig mellan olika kontroller. Vi kommer även arbeta teoretiskt och praktiskt kring friluftsliv där du t. ex. får lära dig hur du sätter upp ett vindskydd och gör en eldstad på ett bra och säkert sätt.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att vistas utomhus och i naturen under olika årstider samt utveckla förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 

För dig betyder det att du ska:

Orientering;

 • Delta aktivt i undervisningen.
 • Anpassa din klädsel till olika väderförhållanden och aktiviteter
 • Känna till vad de olika färgerna på kartan symboliserar.
 • Känna till några av våra vanligaste karttecken.
 • Känna till vad det innebär att passa kartan. 
 • Kunna röra dig i kända och okända miljöer med hjälp av karta.

Friluftsliv;

 • Delta aktivt i undervisningen
 • Anpassa din klädsel till olika väderförhållanden 
 • Kunna använda några vanliga knopar  
 • Känna till allemansrättens regler
 • Kunna sätta upp ett enklare vindskydd
 • Veta hur du bygger en säker eldstad i naturen

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer att titta på:

Orientering;

 • Hur aktiv du är under lektionerna.
 • Att du förstår kartans färger och tecken.
 • Att du med hjälp av en karta kan hitta i kända och okända miljöer. 
 • Att du kan anpassa din klädsel till olika väderförhållanden

Friluftsliv;

 • Hur aktiv du är under lektionerna.
 • Att du kan använda några vanliga knopar
 • Att du visar kunskap i hur du sätter upp ett enklare vindskydd
 • Att du visar kunskap i hur du på ett säkert sätt bygger en eldstad
 • Att du har kunskaper i allemansrättens regler
 • Att du kan anpassa din klädsel till olika väderförhållanden och aktiviteter

Undervisning – Genomförande och tidsplan

V. 37-40. Vi startar arbetsområdet med orientering i närområdet där du får chans att repetera och utveckla dina kunskaper i orientering. Ni övar med hjälp av karta och kompass att hitta olika kontrollpunkter. Vi kommer även använda oss av digitala kartor genom "hitta ut" österåker. I friluftsliv kommer vi gå igenom hur du bygger ett enklare vindskydd samt en säker eldstad ute i naturen. Vi övar på några vanliga knopar och testbygger vindskydd i idrottssalen. Sedan går vi ut för att titta på lämpliga platser att bygga vindskydd samt eldstad i Hackstaskogen. Vi pratar också om vad som gäller enligt allemansrättens regler och vikten av att ha kläder som är anpassad efter väder och aktivitet. Till din hjälp har du en kurs på NE.se samt youtube- klipp. Vi avslutar arbetsområdet med en friluftsdag (fredag den 7/10) där ni kommer orientera med hjälp av "hitta ut" österåker samt att ni i grupp kommer att bygga ert vindskydd på utvald plats och visa att ni på ett säkert sätt kan bygga en eldstad.

Planering finns veckovis på classroom, här hittar du även allt material kopplat till arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.

Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Kulturella traditioner i friluftsliv och utevistelse.

Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett väl fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback