Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Koll på NO åk 6 kap 4. Ämnen runt omkring oss

Rotskärsskolan F-6, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Vi kommer att läsa om och ta reda på mer om ämnena runt omkring oss. Vi utgår från kapitel 4 i boken Koll på NO 6 "Ämnen runt omkring oss". Arbetsområdet hör till kemidelen av NO-ämnet.

Vad ska du lära dig under det här avsnittet?

 • Kunna förklara vad en atom och molekyl är

 • Veta vad ett grundämne är och ge ett exempel.

 • Veta vad en kemisk förening är och ge exempel.

 • Kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.

 • Kunna berätta hur man får järn ur berggrunden.

 • Kunna skillnaden på bergart och mineral.

 • Veta vad människan kan använda olika metaller till.

 • Veta vad en legering är.

 • Veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.

 • Kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.

 

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

 • Vi kommer gemensamt ha högläsning ur textboken, varvat med egen läsning.
 • Vi kommer arbeta med uppgifter i arbetsboken, på ne samt arbetsblad.
 • Vi kommer se på faktafilmer.
 • Vi kommer ha diskussioner i klassrummet kring kapitlet.
 • Vi kommer ha genomgångar.
 • Vi kommer arbetat med uppgifter enskilt, i par och i grupp.
 • Vi kommer avsluta kapitlet med ett prov.

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.

Eleven använder information som rör kemi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen
Kemi kapitel 4 "Ämnen runt omkring oss" Koll på NO åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback