Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5 - 6

Ordklasser

Särlaskolan F-6, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 18 september 2022

I den här boken kommer vi att arbeta med olika ordklasser. Dessa är substantiv, verb, adjektiv, pronomen, adverb, interjektioner, räkneord, konjunktioner och prepositioner.

Mål för elev

Du ska:

 • kunna plocka ut ordklasserna: substantiv, verb, adjektiv, pronomen, adverb, prepositioner och konjunktioner i en mening/text.
 • kunna dela in substantiv i obestämd form, bestämd form, singular (ental) och plural (flertal).
 • kunna komparera adjektiven (jämföra, t ex stor, större, störst)
 • kunna använda verb i olika tidsformer 

Genomförande

Ni kommer att:

 • lyssna till genomgångar av ordklasserna.
 • arbeta i helklass med att plocka ut ordklasser ur meningar/texter.
 • öva individuellt med att plocka ut ordklasser ur meningar/texter.
 • arbeta i ordbyrån
 • ha ett prov på ordklasserna i slutet av arbetsområdet. 
 • lyssna och titta på olika informationsfilmer om ordklasserna

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att plocka ut olika ordklasser ur en mening/text.
 • din förmåga att använda orden i rätt form
 • din förmåga att beskriva de olika ordklasserna
 • din förmåga att kunna skriva olika texter med hjälp av dessa ordklasser

 


Läroplanskopplingar

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll, fungerande struktur och relativt god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.

Eleven skriver olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet.

Matriser i planeringen
Ordklasser
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback