Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Bild, Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Värdegrund

Vallåsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Hur är man en bra kompis? Hur gör vi för att alla ska trivas i klassen och på skolan? Hur gör vi när vi har olika åsikter? Vad händer på klassråd, elevråd och matråd? Detta ska vi lära oss tillsammans!

Mål 

 • Att kunna resonera och reflektera kring känslor, normer och regler
 • Att kunna samarbeta i lärpar
 • Att kunna beskriva hur ett klassråd går till
 • Att med stöd presentera dagen för klassen

Innehåll 

 • Vi tittar närmare på skolans regler.
 • Vi bestämmer tillsammans vilka trivselregler som ska gälla för vår klass.
 • Vi tittar på "Ugglan och kompisproblemet". Vi diskuterar och reflekterar tillsammans om vad vi sett, därefter skriver och ritar vi bilder till det vi sett.
 • Vi för kompissamtal där vi läser och reflekterar kring vanliga kompisproblem. Vi diskuterar i par och delger sen våra åsikter för klassen.
 • Vi har "kompisrast" en rast i veckan, där eleverna delas in i grupper som de ska leka med. På så sätt lär vi oss att leka med alla i klassen.
 • Vi använder oss av veckans stjärnhjälpare. Dessa hjälper till lite extra i klassrummet och ser till att alla har någon att vara med på rasterna.
 • Vi arbetar i lärpar för att träna på samarbete och för att utveckla sociala färdigheter, samtidigt som vi utvecklar våra kunskaper.
 • Vi har klassråd, elevråd och matråd.
 • Vi arbetar för att alla ska känna sig bekväma med att prata inför klassen genom:
 • Dagens presentatör, som med stöd får presentera dagens datum, antalet skoldagar samt dagens schema
 • Vi drar glasspinnar med elevernas namn för att alla ska få komma till tals och vara aktiva under lektionerna

 

Bedömning

 • Du resonerar och reflekterar kring normer och regler i vardagen och ger exempel på varför de behövs.
 • Du deltar aktivt under lektioner.
 • Du visar att du kan samarbeta i lärpar.

Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet

visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan,

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden.

Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback