Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Orientering och friluftsliv år 7

Solskiftesskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Att kunna orientera och navigera har varit viktiga färdigheter för människan i både nutid och dåtid. Du som elev får under lektionerna lära dig att förstå och passa kartan efter verkligheten och ta dig mellan olika kontroller. Vi kommer även arbeta teoretiskt och praktiskt kring allemansrätten.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att vistas utomhus och i naturen under olika årstider samt utveckla förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 

För dig betyder det att du ska:

 • Delta aktivt i undervisningen.
 • Anpassa din klädsel till olika väderförhållanden och aktiviteter
 • Känna till vad de olika färgerna på kartan symboliserar.
 • Känna till några av våra vanligaste karttecken.
 • Känna till vad det innebär att passa kartan. 
 • Kunna röra dig i kända och okända miljöer med hjälp av karta och kompass
 • Känna till allemansrättens regler

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer att titta på:

 • Hur aktiv du är under lektionerna.
 • Att du förstår kartans färger och tecken.
 • Att du med hjälp av en karta kan hitta i kända och okända miljöer. 
 • Att du har kunskaper i allemansrättens regler
 • Att du kan anpassa din klädsel till olika väderförhållanden och aktiviteter

Undervisning – Genomförande och tidsplan

V. 36-40. Vi startar arbetsområdet med en kartpromenad där du får chans att repetera dina kunskaper. Ni övar sedan med hjälp av karta och kompass att hitta olika kontrollpunkter och på så sätt utveckla era kunskaper. Vi kommer även använda oss av digitala kartor genom "hitta ut" österåker.  Vi pratar också om vad som gäller enligt allemansrättens regler och vikten av att ha kläder som är anpassad efter väder och aktivitet. Till din hjälp har du en kurs på NE.se samt stöduppgifter. Vi avslutar arbetsområdet med en friluftsdag (fredag den 7/10) där ni kommer orientera i skogen vid Akers friskola.

Planering finns veckovis på classroom, här hittar du även allt material kopplat till arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.

Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Kulturella traditioner i friluftsliv och utevistelse.

Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett väl fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter