Skolbanken Logo
Skolbanken

Årstidsträd

Glädjens Förskola - Falköping, Glädjens förskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2022

Det pågår mycket spännande saker i vår natur. Detta vill vi följa och dokumentera på ett roligt och inspirerande sätt genom ett årstidsträd där barnens skapande kommer få spegla projektets innehåll.

Vid våra promenader kommer vi följa ett utvalt träd i vår närmiljö. Vi kommer fortsätta på temat samarbeta genom att skapa ett årstidsträd tillsammans med Igelkott och kanin. Detta trädet kommer spegla det riktiga trädet i vår närmiljö och inspireras av naturens olika årstider där vi tillsammans skapar rekvisita. Olika tekniker och metoder kommer tillämpas genom projektets gång och varje barn deltar efter förmåga och intresse. Trädet ska vara flexibelt och kan användas till olika projekt i framtiden. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 
Syftet med temat blir därför att barnen ska få möjlighet att upptäcka naturens förändringar på ett lustfyllt sätt och få samarbeta i olika momenten. Barnen får undersöka djuren och naturens förändras med årstidernas växlingar. Vad händer med trädet? Vad händer med Kanin och Igelkott?

Årstidssången som kommer följa med oss igenom projektets gång.Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
test

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback