Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3 - 5

Böj en krok! Luffarslöjd i åk 3

Krokslättsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 19 september 2022

Vi prövar på lite enkel metallslöjd genom att göra en krok och en liten skål av metalltråd. Du kommer att få lära dig några enkla verktyg och tekniker och vi kommer att prata om luffarslöjdens ursprung.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få undervisning om:

Luffarslöjdens historiska bakgrund.

Metalltrådens och några olika metallers egenskaper.

Olika föremål som det är möjligt att skapa av metalltråd.

Olika begrepp kopplade till slöjdande med metalltrådens, så som tångens olika delar.

Säkerhetsaspekter kopplat till arbetet, t.ex. varför vi ska använda skyddsglasögon.

Ett syfte med uppgiften är också att träna den egna problemlösningsförmågan och kreativiteten. Metalltråd är ett material som tål att bearbetas och ombearbetas när det inte blir som man tänkt sig på första försöket.

Du kommer att träna dig på:

Att formge och slöjda fram en krok och något/några mer avancerat luffarslöjdsföremål.

Att använda material och verktyg på ett ansvarsfullt sätt och att slöjda på ett säkert sätt.

Att komma med egna idéer, både när du bestämmer dig för vad du vill göra för föremål och när du stöter på problem i slöjdarbetet.


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Undersökande av olika materials egenskaper.

Matriser i planeringen
Elevmatris Slöjd
Elevmatris Slöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter