Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Alla årskurser

SVA åk9: Att samtala om texter

Bäckahagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2022

Du får kunskap om hur textsamtal kan göra att du förstår innehållet i en text bättre. Du får veta hur du gör när du leder ett samtal veta vad som förväntas av dig när du deltar i ett textsamtal. Du ska öva på att både leda och delta i ett textsamtal.

 

Vad?

Du får öva på att samtala om texter och bilder samt diskutera en kort film. Som avslutande uppgift kommer du att presentera en text och leda ett samtal.

 

 

Hur?

Genom samtal, diskussioner, korta inlämningar och presentationer.

 

 

När?

Under HT-22, ca 4 veckor.


Läroplanskopplingar

Strategier för att förstå och göra sig förstådd när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis omformuleringar, synonymer och att använda olika språk som resurs.

Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera, exemplifiera och problematisera.

Att leda ett samtal och sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback