Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE03

Svenska 3: Textanalys

Birgittaskolan IVAS, Linköping · Senast uppdaterad: 26 september 2022

Detta avsnitt kommer att handla om att analysera texter, närmare bestämt noveller. Vi kommer att lära oss litterära begrepp som berättarperspektiv, tema och motiv samt identifiera bildspråk och stilfigurer.

 

Vad?

Vi lär oss grunderna i textanalys genom att ha ett utdrag ur "Svenska Impulser 3" som grund. Tillsammans läser vi och analyserar ett antal noveller innan det blir dags för din egen, självständiga novellanalys.

Hur?

Våra gemensamma genomgångar baseras på texthäftet, utskrivna noveller samt klipp från UR. Men framförallt lär du dig genom de gruppdiskussioner och individuella, skriftliga övningsuppgifter som baseras på novellerna du får ut.

Allt detta leder fram till en självständig, skriftlig textanalysuppgift. Du kommer att få två pass till ditt förfogande där du ska skriva en analys utifrån given instruktion på en novell.

 

När?

Veckorna 37-42. Slutuppgiften gör du torsdag vecka 42, alltså den 20/10.


Läroplanskopplingar

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback