Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01b

Sveriges statskick

Sven Eriksonsgymnasiet C, Borås Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 24 oktober 2022

I detta arbetsområde kommer vi ta upp vad demokrati är, hur du kan påverka och vara delaktig i en demokrati, hur Sveriges statsskick fungerar samt Sveriges grundlagar

Material:

Kap 3 och 4 i Arena

Presentationer (finns i Classroom)

Häfte/PDF från riksdagen

Övningsuppgifter och instuderingsfrågor (Finns i Classroom)

Praktiska övningar och diskussioner

 

Examination

skriftligt prov i Digiexam på Torsdag V. 43

 


Läroplanskopplingar

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.

Matriser i planeringen
Sveriges statskick
Uppgifter
Prov Sveriges Statsskick

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback