Skolbanken Logo
Skolbanken

Sagotema

Kulparkskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 28 september 2022

Du ska få höra ett stort antal sagor och få rita bilder från en saga. Du ska även arbeta i mindre grupp där ni ska göra ett gemensamt tittskåp som visar en scen ur en saga.

Läroplanen, Lgr22

 • “Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv från en generation till nästa.”

 

“Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få prova och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.”

 

Fritidshemmets mål:

·       Prova att skapa med olika material

·       Öva på att samarbeta i samband med grupparbete

·       Möjlighet att prova på olika tekniker i skapande tema, både traditionella och digitala

 

Hur gör vi?

 • Du ska få höra ett antal sagor
 • Du ska få arbeta i mindre grupp där ni ska få göra ett gemensamt tittskåp som visar en scen ur en saga
 • Du ska få rita bilder ur en saga
 • Du ska få dramatisera en saga om du vill
 • Du ska, om du vill, få spela in en scen ur sagan med hjälp av ditt tittskåp

 

Utvärdering:

Efter avslutat tema kommer vi att utvärdera genom att ni får svara på frågorna:

 • Vad har du lärt dig?
 • Vad gillade du?
 • Vad kan vi tänka på tills nästa gång?
 • Vad tar du för ansvar?
 • Vad fick du inflytande över?

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter