Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk och kommunikation (Fritids)

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 16 november 2022

Kommunikation är inte bara hur vi pratar med varandra, det är också vad som sker i sociala medier. Hur "pratar" vi med varandra där!? Högläsning av roliga böcker är också något vi ska ägna tid åt!

 

Lärmål

  • Utveckla förmågan att samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden.
  • Utveckla  ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. 
  • Utveckla förmågan att samspela med andra och att hitta sätt att lösa konflikter och olikheter
  • Utveckla förmågan att lyssna på böcker och texter  få lära dig mer om hur sociala medier fungerar

 

 

Arbetssätt/Metod

Du kommer att arbeta med...

  • att lyssna på och förstå texter genom högläsning och ljudböcker
  • att bli medveten om vikten av att kommunicera på ett bra sätt
  • att prata om vad vi använder för olika sociala medier

 

Dokumentation 

  • Bilder med texter dokumenteras på lärloggen.

 

Utvärdering 

  • Avslutande utvärdering av elever och pedagoger läggs upp på lärloggen efter avslutat tema.

 

 

 

  •  

Dokumentation sker löpande på lärloggen och utvärdering läggs upp på Unikum efter avslutat tema.

 


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter

Digitala verktyg och medier för kommunikation

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback