Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Frihetstiden och Gustavianska tiden ht22

Valhallaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 3 oktober 2022

Du kommer att lära dig om tiden efter stormaktstiden, alltså Frihetstiden om hur det var att leva i Sverige under 1700- talet och början av 1800-talet.

Förankring i kursplanens syfte

 

Innehåll - Frihetstiden 1718-1772

 • Kungligheter
 • De fyra stånden upplöses
 • Nya partier i riksdagen
 • Merkantilism
 • Vetenskapen och några vetenskapsmän 

Att leva på 1700-talet:

 • Jordbruket förändras
 • Kvinnor och män i arbete
 • Tjänstefolk
 • Bröd, öl och sill
 • Skeppet Götheborg 
 •  
 • Begrepp

Diktatur

Demokrati

Propaganda

Statskupp

Historisk källa

Regent

Hattar och mössor

Merkantilism

Manufakturer

Import

Export

Teg

Storskifte

Enskifte

Revolution

Religionsfrihet

Tryckfrihet

 

Konkretisering av mål

Du arbetar med följande kunskapskrav:

Du har kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.

Du kan diskutera hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du kan diskutera orsaker och följder till detta.

Du kan använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever. Du kan diskutera hur källorna kan användas.

Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. 

Du kan använda historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. 

 

 

Arbetssätt

Du kommer att:

Läsa texter

Svara på frågor

Titta på faktafilmer om historiska tidsepoker 

Skriva faktatexter

Redogöra för hur samhället förändrades.

Resonera om källors användbarhet.

Diskutera vilka spår av historien vi kan se i dagens samhälle.

Delta i muntliga diskussioner. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Lgr 22 Historia
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback