Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Lampa / Högtalare

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 augusti 2023

Vi bygger lampor och högtalare av trä i egen design!

Mål - detta ska du lära dig

- Att formge och framställa ett slöjdföremål efter en egen ritning.

- Att formge och framställa en lampa efter din arbetsbeskrivning.

- Att välja tillvägagångssätt och motivera sina val utifrån syftet med arbetet.

- Att analysera och värdera arbetsprocessen och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Undervisning - så ska vi arbeta

Föreläsningar/genomgångar

Inspirationsmaterial/Bilder

Gruppdiskussioner

Praktiskt genomförande

Utvärdering

 

Bedömning - så kommer dina kunskaper att bedömas

- Formge och framställa slöjdföremål med hjälp av instruktioner och egna initiativ.

- Använda redskap på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

- Välja tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

- Visa egna idéer med hjälp av inspirationsmaterial.

- Visa kombinationer med hänsyn till form och funktion.

- Kunna välja och formulera handlingsalternativ som leder framåt, initiativ och engagemang.

- Ge omdöme om arbetsprocessen och visa samband mellan form, funktion och kvalitet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

Planerad tidsåtgång

Vi kommer att arbeta med Lampa/Högtalare under en termin.

 

 


Läroplanskopplingar

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt reflektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Matriser i planeringen
Matris Slöjd 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback