Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Matematik - yngsta barnen 2022

Storvikens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 6 december 2022

Matematik med de yngsta barnen i förskolan.

Vad:
Vi kommer jobba med: 
- Babblarna: Var är Babbas saker?
- Färgtärning
- Strumpor: hitta lika
- Räkna pippis guldpengar
- Samlingen: Sånger och ramsor med tal 1-5

 

Vilka är med?
Alla barnen på avdelningen är med, både i helgrupp och i mindre grupper.
Vi delar upp de mindre grupperna utifrån ålder och kunskapsnivå.

 

Syfte:
Att på ett lekfullt sätt arbeta med matematik både i vardagen och i planerade aktiviteter.

 

Vilket lärande vill vi ge barnen:
Att genom barnens nyfikenhet och intressen ge dom kunskapen till att befästa de olika lägesorden (på, under, bredvid osv.), lära sig färgerna genom ex färgtärningen samt att hitta lika.

 

Genomförande:
Vi kommer jobba med detta under oktober och november månad. Vi jobbar med detta i både planerade tillfällen samt i vardagen.

 

Hur dokumenterar vi aktiviteten:
- Vi dokumenterar det vi gör i unikums lärlogg detta för att synliggöra det pågående arbetet på avdelningen.
- Dokumentationer/lärloggar sätts upp vid område matematik vid vårt årshjul.
- Fota för att ha som reflektionsmaterial. 

 

Utvärdering/Reflektion:
Utvärderar varje lär tillfälle, noterar varje barns lärande.
Pedagoger delger varandra utifrån sitt arbete med sin grupp. 

 

Hur går vi vidare utifrån aktivitet och barns intresse:
Vi kommer vara medforskande och lyhörda pedagoger under undervisningens gång. Vi uppmärksammar det barnen visar intresse för och kommer utveckla det vidare för att ge barnen mer utmaning och lust till att lära.

 

Systematiskt kvalitets arbete.

Reflektion efter avslutat årshjuls område

Frågeställningar till reflektion: 

* Vilket lärande har fokusområdet inneburit för barn och pedagoger? 

* Vilka framgångsfaktorer ser ni i ert arbete.

 

* Hur stödjer lärmiljön ert arbete?

* Vilka lärprocesser ser ni hos barnen? 


- ———————————————————————————————

- Vad i din interaktion påverkade undervisningen?

- Hur påverkade din interaktion undervisningen?

- Varför påverkade din interaktion undervisningen.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback