Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Media och reklam

S:t Jörgens skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 oktober 2022

Massmedia och reklam spelar en allt större roll i våra liv. Företag behöver visa sina reklamfilmer och annonser för att kunna sälja sina produkter. Ibland kan det vara svårt att se skillnaden mellan reklam, nyheter och information. För att bli mer medvetna kommer vi under det här arbetsområdet att titta på olika massmedier och reklam på ett kritiskt sätt.

Målet med arbetsområdet är att utveckla följande förmågor:

Analysförmåga:
Du kommer att få analysera olika medier och reklam.

Begreppslig förmåga:
Du kommer att få lära dig nya ord och begrepp som tillhör arbetsområdet och du utvecklar förmågan att använda dem i olika sammanhang och för att kunna förklara och beskriva massmedia och reklam.

Kommunikativ förmåga: 
Genom att diskutera under arbetets gång tränar du den kommunikativa förmågan.

Prodecurförmåga:
Att bli medveten om vad skillnaden är mellan fakta och värderingar genom de analyser du gör.

 

Under arbetsområdet kommer du att få kunskaper om:

  • Vad massmedia är och vilka typer av massmedia som finns.
  • Vilka massmediernas uppgifter är.
  • Vad reklam är och hur den fungerar.
  • Varför det är viktigt att kritiskt granska massmedia och reklam.
  • Skillnaden mellan reklam-nyhet-information.

 

Ord och begrepp som du ska känna till:

Massmedia, reklam, information, marknadsföring, yttrandefrihet, tryckfrihet, målgrupp, produktplacering, marknadsföringslagen, källkritik, konsument, enkelriktad kommunikation, dubbelriktad kommunikation, sponsring

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare och granskare av samhällets makthavare samt som underhållare.

Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Matriser i planeringen
Media och reklam
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback