Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Planering i Hkk Duveds skola 2022/23

Duveds skola, Åre · Senast uppdaterad: 10 oktober 2022

Här kommer planering över teoriarbeten och praktiskt arbete som vi gör detta läsår. Alla arbeten och inlämningar sker i Classroom. Där sker också den formativa bedömningen (Feed-back)samt i klassrummet under praktiska momenten. Här i Unikum sker den summativa bedömningen dvs utifrån kunskapskraven.

1. Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdena HÄLSA; MILJÖ, EKONOMI, PRAKTIK och METOD så förväntas du att kunna lite mer om:

 • olika livsmedel
 • träning
 • hälsa, vad som är bra för kroppen 
 • näringsämnen
 • konsumtionsrätt
 • hållbar utveckling
 • praktiskt att laga och baka
 • metoder i hemmet ex tvätt och disk

Du kommer att få visa vad du kan genom att göra skriftliga prov, praktiskt genomförande och muntliga diskussioner.

Du kommer även att få redovisa dina arbeten som du forskat om.

På de skriftliga proven och på loggen så kommer du få, dels möjlighet att visa att du lärt dig fakta,  men också få möjlighet att resonera kring det du lärt dig. 

2. Undervisning och övning   

All planering över den teori och den praktik vi har under läsåret ligger i er Classroom/ HKK.

Alla recept finns i Classroom under recept. Har ni varit borta får ni möjlighet att laga hemma, ta bild och lägga upp på Classroom- HKK LOGG

 

·     3. Examinationsuppgifter


     ⦁   Examinationsuppgifterna är dels skriftliga i LOGGEN och dels inlämningar på Classroom.

 • Vi kommer även skriva prov i Trelson Assessment
 • Dels är det löpande övning och genomförande i det praktiska arbetet på lektionerna.

 • När vi har arbeten som ska redovisas, så har ni möjlighet att visa resonemang och er kunskap

4. Bedömning

Bedömning av examinationerna är baserad dels på redovisning av era faktakunskaper och dels på ert resonerande. 

De delar jag bedömer är hur ni resonerar och förklarar samt kopplar på era åsikter kring:

HÄLSA; MILJÖ, EKONOMI och HÅLLBAR UTVECKLING

Bedömning på det praktiska arbetet sker löpande under lektionerna och var ni befinner er individuellt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris Hkk Duveds skola
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback