Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Ämnen runt omkring oss. Åk 6

Ludvigsbergsskolan, Gävle · Senast uppdaterad: 12 november 2022

Ämnen runt omkring oss (Koll på No, åk 6) Vi kommer under några veckor framöver arbeta med olika ämnen som finns runt omkring oss.

 

Lärandemål

  • Förklara vad en atom och en molekyl är.
  • Veta vad ett grundämne är och kunna ge exempel.
  • Veta vad en kemisk förening är och ge exempel.
  • Kunna berätta om kolets kretslopp i naturen.
  • Veta vad människan kan använda olika metaller till.
  • Kunna förklara hur man kan få fram metaller ur malmer.
  • Veta varför man återvinner olika ämnen.
  • Kunna använda dig av olika begrepp som hör till området. 

                         

Arbetssätt

- Ha lärarledda genomgångar samt olika klass- och gruppdiskussioner

- Läsa texter och diskutera innehållet

- Gå igenom, förklara och träna på begrepp som hör till området. 

- Arbeta med olika uppgifter kopplat till innehållet

- Se film

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att göra bedömning under arbetets gång.

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov. 


Läroplanskopplingar

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.

Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna löslighet, ledningsförmåga, surt eller basiskt.

Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.

Matriser i planeringen
Koll på NO år 6, Ämnen runt omkring oss
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback