Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

planering Teknik åk 8 - material och hus

Fagerhultsskolan, Härryda · Senast uppdaterad: 13 oktober 2022

Vi kommer arbeta med ett arbetsområde där vi ska lära oss mer om olika material som förekommer i större konstruktioner. Vi ska träna på att rita ett mindre hus samt rita upp och simulera det i ett datorprogram. Arbetet kommer senare leda till att i grupp bygga upp en liten modell av ett hus i olika material utifrån givna ramar och utmaningar.

Syfte med undervisningen

Undervisningen syftar till att utveckla kunskaper inom följande områden (centrala innehållet, kursplanen i teknik):

 

  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala as­pek­ter av hållbar utveckling.
  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner samt betydelsen av materialens egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet.
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, under­sökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbets­processen samverkar i det egna arbetet och i teknik­utvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollek­tiv­tra­fik.
  • Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digi­tala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och kon­struk­tionsarbeten.

Så här kommer vi att arbeta

Lektion 1 - genomgång olika material

Lektion 2 - ritning av hus

Lektion 3, 4 & 5 - digital modell av hus 

Lektion 6, 7 och 8 – (grupparbetePlaneringbygg av hus i tilldelat material (lerakartongglasspinnarpapper)

Lektion 9 - sammanställning och presentation av projekt

Det här ska du lära dig

I detta arbetsområde ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper kring olika material, ritningar av hus både på papper och digitalt, samt träna på att bygga upp en mindre modell av ett hus. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Stål

Aluminium

Koppar

Titan

Keramer

Kompositer

Plaster

Ritning

Modell

Så här kan du visa dina kunskaper

Du kommer få möjlighet att redovisa dina kunskaper genom:

- aktivitet och diskussioner under lektioner

- sant/falskt test

- mindre enskilda uppgifter under lektionerna

- loggbok

- ritning, på papper samt digitalt

- modell 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
planering Teknik åk 8 - material och hus
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter