Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Grundfärger

Risslans förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 13 oktober 2022

Vi vill väcka nyfikenhet för färgerna som finns runt omkring oss. Vi vill utmana barnen att se/ hitta/ utforska färger i våra olika miljöer (inne, ute, skogen).

Var är vi?

Världen är full av olika färger, färger som påverkar och skickar signaler. Vi kommer  lyfta grundfärgerna (röd, blå, och gul) och hur färgerna påverkar varandra och oss.

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen möjligheter att få upptäcka olika färger i olika sammanhang. Vi undervisar o lär oss tillsammans om färgernas namn, likheter o skillnader.

 

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med olika färger på ett lekfullt sätt genom att använda material som tilltalar barnen i undervisningstillfällena. Vi utforskar färger utomhus o inomhus. Vi presenterar boken Petter o hans fyra getter o använder den i vår undervisning. Vi samtalar om hur färgerna ser ut. Vi namnger dem. Vi målar . Vi trär halsband. Vi lägger mönster. Vi gör experiment. Vi använder dans, rörelse o drama o övar oss att uttrycka känslor. Vi använder TAKK. Barnen får skapa figurer i deg. Planera undervisningen utifrån er beskrivning i Vart ska vi?

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback