Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Anpassningar i naturen

Rotskärsskolan F-6, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 13 oktober 2022

Har du tänkt på att naturen är full av hemligheter? *Om du stannar upp och lyssnar på fåglarna kommer du att upptäcka något - alla fåglar sjunger olika och deras sång är ett sätt att prata med varandra. *Stora kattdjur, som lodjur och leopard, kissar på träd för att tala om för andra att de finns där - deras kissdoft kan betyda att man får gå vidare på egen risk. *Vet du hur en blomma i djupaste regnskogen kan få fjärilar och insekter att hitta den? Det och fler hemligheter kommer du att få reda på i det här arbetsområdet.

Undervisningens mål

Mål: 

när du har arbetat med det här kapitlet ska du veta:

 • hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • hur djur kan hitta föda
 • hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • vad djur gör för att locka till sig en partner
 • hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Biologisk mångfald
 • Polartrakterna
 • Barr- och lövskogar
 • Vattenmiljöer
 • Stäpp och savann
 • Regnskogar
 • Öken
 • Hur vi människor påverkar och hur vi måste skydda naturen

Bedömning

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov, men också deltagandet på lektionstid ligger till grund för bedömningen.


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris - Anpassningar i naturen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter