Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

8

8C planering svenska v. 41-46

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 oktober 2022

Planering för läsning av gemensam bok och för grammatik.

Vi läser en ny gemensam bok och har boksamtal varje vecka. Längre ner hittar du lässchema, grupper och hur du löser dina logguppgifter. Detta är en inlämningsuppgift. Skrivregler och handstil!

 

Vi jobbar också med grammatik - satsdelar och avslutar med ett läxförhör v. 45

 

Grammatik

 

Vad ska du kunna?

Du ska kunna skillnaden mellan mening och sats, och skillnaden mellan huvudsats och bisats.

Du ska kunna ta ut satsdelarna subjekt, predikat, direkt- och indirekt objekt samt adverbial.

 

Hur lär vi oss?

Genomgångar gemensamt och arbete i häfte på lektionerna. Binogis filmer och elevspel.se

Repetera på Binogi, elevspel.se och i häftet. Facit ligger i Teams/filer/grammatik.

 

Om du missar en lektion:  

Se Binogi gör quiz. Ta hem häftet och jobba ikapp.

 

Lässchema

 

Vecka

Läxa till varje torsdag:

 

Grammatik

v. 41

Intro boksamtal & bok

 

Huvudsats och bisats

Subjekt och predikat

v. 42

s. 35

Boksamtal 1

Direkt och indirekt objekt

v. 43

s. 65

Boksamtal 2

Adverbial

v. 44

lov

 

 

v. 45

s. 100

Boksamtal 3

 

Läxförhör satsdelar: torsdag

v. 46

s. 135

Boksamtal 4

Lämna in bok

och loggbok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter:

Under kommande veckor kommer vi att läsa boken Mizeria. Vi läser ca 15 min varje måndag resten läser ni hemma. Varje torsdag kommer vi ha boksamtal. Du kommer att ingå i en grupp där du kommer att ha lite olika roller olika veckor. Det är viktigt att du är förberedd. Rollerna är följande:

 

1. Diskussionsledaren – du fördelar ordet när ni ska ses i bokcirkeln. Du ser till att alla i gruppen kommer till tals och frågar om det finns saker att tillägga. Som diskussionsledare ska du även beskriva en scen i boken, motivera varför du valt just dessa samt förbered två diskussionsfrågor till gruppen utifrån det stycke ni läst. Du kanske beskriver ett möte och frågar sedan dina gruppmedlemmar ”Hur tror ni att X känner sig när hon möter sin gamla fiende? Skulle hon kunnat hantera situationen annorlunda? Hur?” Frågorna ska vara öppna – alltså inte ha ett rätt eller fel svar. Kom ihåg – det är du som leder bokcirkeln och det är du som fördelar ordet.

 

2. Sammanfattaren – du skriver en sammanfattning av det stycke ni läst, som du sedan läser upp för dina kamrater. Det får max vara 10 rader.  Du rekommenderar även en nyckelhändelse – en extra viktig händelse som du tycker påverkar/tror kommer att påverka handlingen i boken och motivera varför du valt den.

 

3. Persongranskaren – du väljer en person som dyker upp i det aktuella textavsnittet. Du ska beskriva hur hon/han framställs samt berätta om vad det var som gjorde att du valde just XX. Du ska även kunna peka på stycken i boken som stöder din åsikt att personen är på ett visst sätt, t.ex. ”jag tror att Peter är en nervös person eftersom det står på s. 89 att han biter på naglarna med jämna mellanrum”. (Dyker det inte upp en ny person i avsnittet kan du ta en från det tidigare.)

 

4. Diskussionsledare stand-in – Är diskussionsledaren sjuk är det du som hoppar in i stället. Förbered dig som ovan.

 

 

Syfte och mål

 

Vi läser för att det är spännande/klurigt/bekant/vara någon annanstans.  Vi läser för att lära oss om världen och om oss själva. Genom att prata med andra om det vi läser sätter vi ord på våra tankar får du nya eller mer utvecklade tankar och idéer, och hjälper andra att få det. Vi hittar nya ord för att uttrycka det vi tänker.

 

Det är viktigt att vara förberedd så att du kan driva samtalet vidare genom att ställa frågor, utrycka åsikter där du tex. ger exempel från boken eller argumentera för varför du tror/tycker som du gör. Du lyssnar och inkluderar de andra i gruppen istället för att bara vilja visa vad du kan.

 

(Du visar också att du kan: sia framåt, se sambandet mellan händelserna, uppfatta teman och budskap och det som sägs mellan raderna”, d.v.s. att du läser med flyt.)

 

Lycka till! /Nina

Grupper:

 

 

 1, 2, 3, 4 Alexander

 2, 3, 4, 1 Alicia

 3, 4, 1, 2 Dennis

 4, 1, 2, 3 Asli

 3, 2, 4, 4 Metehan

 

 1, 2, 3, 4 Vanja

2, 3, 4, 1 Edvin

3, 4, 1, 2 Nova

4, 1, 2, 3 Kanzy

3, 2, 4, 4 Yandel

 

 1, 2, 3, 4 Blondel

2, 3, 4, 1 Cornelia

3, 4, 1, 2 Isak

4, 1, 2, 3 Walton

 

 

1, 2, 3, 4 Nellie W

2, 3, 4, 1 Emma B

3, 4, 1, 2 Elliot

4, 1, 2, 3 Ludvig

3, 2, 4, 4 Grim

 

1, 2, 3, 4 Ramila

2, 3, 4, 1 Nellie H

3, 4, 1, 2 Olle

4, 1, 2, 3 Ella

3, 2, 4, 4 Emilia

 

1, 2, 3, 4 Lucas

2, 3, 4, 1 Elsa

3, 4, 1, 2 Gloria

4, 1, 2, 3 Emma L

3, 2, 4, 4 Tindra

 

 

 

Siffran bakom ditt namn markerar vilken roll du har till vilket tillfälle.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback