Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

6

Hkk år 6

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Att lära sig planera och tillaga mat för olika tillfällen. Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet. Värdera val och handlingar utifrån perspektivet social och hållbar utveckling och ekonomi. Lära sig vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning. Att du lär dig ta personligt ansvar för ämnets arbetsuppgifter.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att lära sig om: Recept och instruktioner Metoder för matlagning och bakning är bra för miljön. Redskap och hur de används på ett säkert sätt Hygien och rengöring vid tillagning och efterarbetet Måltidens betydelse för hälsan. Matpriser och ekonomi, en första orientering. 

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd hur du arbetar på de praktiska lektionerna och hur väl du agerar med tanke på hållbar utveckling.

Nu lägger vi grunden och sen kommer du få fortsätta utveckla dina kunskaper i praktisk matlagning och teoretiska kunskaper i kommande årskurser.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få öva på vanliga matlagnigsmetoder samt disk och rengöring. Lära dig följa enkla recept och instruktioner. Lära dig namn på köksredskap och vad dom används till. Allt arbete har sin utgångspunkt i hållbar utveckling, så att du kan bli medveten om att ditt agerande spelar roll för hälsa, ekonomi och miljö. På lektionerna kommer det att varvas teori och praktik. " Kunskap i handling".


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Hem- & Konsumentkunskap, bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter