Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

Svenska- skriva olika sorters texter

Lovisaskolan, Avslutade skolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2017

Hur skriver man en instruktion? Vad är speciellt för en återberättande text? Är förklarande texter och argumenterande texter samma sak? På svenskan kommer vi att arbeta med att skriva olika sorters texter och lära oss vad som är speciellt med de olika sorters texterna.

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Du kommer under svenskans skrivlektioner lära dig att skriva tidningsartiklar, recept, beskrivande texter om djur och länder, spännande berättelser, förklarande texter och naturligtvis texter där du får tycka till.

Elevens mål

Du ska kunna skriva olika slags texter, som har olika sorters struktur.

Innehållet i dina texter ska vara begripligt.

Du ska kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken.

Du ska kunna stava de flesta ord rätt.

Dina berättande texter ska ha tydlig inledning, handling och avslutning.

Du ska skriva gestaltande beskrivningar.

Arbetssätt/Undervisning

Vi kommer att  dels undersöka olika sorters texter dels skriva olika sorters texter.

De olika textsorterna är återberättande text, instruerande text, beskrivande text, berättande text, förklarande text och argumenterande text. 

Bedömning

Dina texter kommer att bedömas kontinuerligt under året. Vi kommer att titta på

att du använder rätt struktur

att man förstår ditt innehåll

att du använder punkt, stor bokstav och frågetecken på rätt sätt

att du stavar de flesta ord rätt

att du skriver berättande texter med tydlig handling

att du har beskrivningar i dina texter

 

 

.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen
NF kunskapstabell åk 4-6 Svenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter