Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

F

Arbete, ekonomi och välfärd

Ärentunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 31 oktober 2022

Ekonomi betyder hushållning och handlar om hur vi får tillgång till allt det vi konsumerar (köper), allt från bröd till resor. Ekonomi handlar också om hur produktionen av varor och tjänster är organiserad och hur mycket vi ska betala för dem. Grunden för vår ekonomi är arbetet och arbetslivet. Välfärd handlar om att ha ett bra och tryggt liv och att slippa oroa sig för sin försörjning både nu och i framtiden. Mycket av vår välfärd organiseras av den offentliga sektorn och betalas av de skatter som vi medborgare betalar.

Arbete, Ekonomi och välfärd 

Ekonomi betyder hushållning och handlar om hur vi får tillgång till allt det vi konsumerar (köper), allt från bröd till resor. Ekonomi handlar också om hur produktionen av varor och tjänster är organiserad och hur mycket vi ska betala för dem. Grunden för vår ekonomi är arbetet och arbetslivet. Välfärd handlar om att ha ett bra och tryggt liv och att slippa oroa sig för sin försörjning både nu och i framtiden. Mycket av vår välfärd organiseras av den offentliga sektorn och betalas av de skatter som vi medborgare betalar.  

Utkik Sh- Arbete och välfärd s. 18-50, Ekonomi s. 144-174 

 
 
 
 
 
 

Vecka 

 
 
 
 

Innehåll 

 
 
 
 

Binogi/annan media 

 
 
 
 

Begrepp 

 
 
 
 

Att kunna  

 
 
 
 

v.42 

43 

 
 

Arbete s.18-37 

-Intro s.18+frågor 

-Strejk, då och nu s.20-21+frågor 

-Arbetsmarknadens förändringar s.22-24+frågor 

Fördjupning- Artificell intelligens- hot eller hopp? 

-Avtalsrörelsen s26-28+frågor 

-Lagar på arbetsmarknaden s.29-30+frågor 

-Val och utmaningar på arbetsmarknaden s.31-35+frågor 

-Jämställdhet på arbetsmarknaden? S.36-37+frågor 

 

 
 

Binogi: Arbetsmarknaden 

Begreppa ILT:  

-Regler på arbetsmarknaden 

-Att välja yrke och utbildning 

-Så fungerar arbetsmarknaden 

 
 

Arbetsmarknad 

Arbetstagare 

Arbetsgivare 

Tjänstesektorn 

Industrisektorn 

Jordbrukssektorn 

Arbetslöshet 

Levnadsstandard 

Skatter 

Fackförening 

Fackförbund 

Strejk 

Lockout 

Kollektivavtal 

Fredsplikt 

LAS 

MBL 

AML 

Skyddsombud 

Entreprenör 

Skatt 

Jämlikhet och jämställdhet 

 

 
 

Arbetares rättigheter förr och nu och den svenska modellen 

 

Arbetsmarkandes förändringar  

 

Arbetsmarknaden och dess lagar och utmaningar  

 

Lämlikhet och jämställdhed inom yrken 

 

 
 
 
 

v.43 

45 

 
 

Ekonomi s.144-175 

-Intro+frågor s.144 muntligt 

-I en klännings spår s.146-147+frågor 

-Ekonomiska system s.148-153+frågor inklusive utbud och efterfrågan med frågor 

-Det ekonomiska kretsloppet s.154-155+frågor 

-Konjunkturer s.156-157+frågor 

 

 
 

ILT/Begreppa: 

-Vad är ekonomi? 

-Det ekonomiska kretsloppet 

-Högkonjunktur och lågkonjunktur 

-Utbud och efterfrågan 

-Vad är skatt? 

 

Binoogi 

-Handel  

-Modern handel  

-Utbud och efterfrågan 

-Det ekonomiska kretsloppet 

 
 

Se viktiga ord och begrepp s.175 

 
 

Begreppen s.175 

 

Redogöra för utbud och efterfrågan, låg och-högkonjunktur 

  

Det ekonomiska kretsloppet  

 

BNP 

 

 
 
 
 

v.45 

46 

 
 

-Den ekonomiska politiken s.158-162+frågor 

Handel mellan länder s.163-168+frågor 

-Den globala ekonomin s.169-172+frågor 

-Att mäta välstånd s.173 med frågor 

Sammanfattning s.174 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vad är globalisering? 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

v.47 

 
 

PROV-Ekonomi 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

v.47 

48 

 
 

Välfärd/ 

Välfärdssamhället  

-Levnadsstandard och välfärd s.38-41+frågor 

-Det svenska skattesystemet s.43-45+frågor 

-Välfärdssystemets omfördelning- från BB till begravning s.46-48+frågor 

Fördjupning och metod- Vinster i välfärden-två insändare s.49 

Sammanfattning s.50  

 

 

 

 

Brev - inlämning 

 
 

Begreppa: 

Välfärd i Sverige 

 

NE play- Sveriges välfärd- hur fungerar den? 

 

UR- skatten- nyfiken på Sverige 

 

 
 

Välfärd 

Bruttonationalprodukt 

Levnadsstandard 

Absolut fattigdom 

Relativ fattigdom 

Skatt 

Moms 

Arbetsgivaravgift 

Punktskatt 

Barnbidrag 

Föräldrapenning 

Barnomsorg 

Studiebidrag 

Sjukpenning 

Bistånd 

Försörjningsstöd 

Pension 

 

 

 
 

Redogöra för välfärdssystemet  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback