Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Leklåda

Förskolan Lärkan, Ludvika · Senast uppdaterad: 25 oktober 2022

Vi använder oss av en leklåda till planerade leksituationer tillsammans med barnen.

 

 

Var är vi?

Efter riktlinjer från vår specialpedagog och rektor så ska vi jobba med en leklåda för att stärka barnens färdigheter som samspel, språk, turtagning m.m. Vi ser att vi har flera barn som behöver stöttning och hjälp i språket, samspelet, turtagning m.m. och då blir leklådan ett sätt att träna dessa färdigheter på ett lekfullt sätt. 

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen utvecklar sina färdigheter inom  

  • språk
  • turtagning
  • samspel 

Om barnen utvecklar dessa färdigheter ges de större möjlighet att interagera med varandra.

 

 

Hur gör vi?

Lådan är uppbyggd på det sättet att den innehåller lekmaterial som vi använder i de planerade leksituationerna och pedagogerna leker tillsammans med barnen. Materialen som vi ska arbeta med väljer vi pedagoger utifrån barnens intresse, behov m.m. Lådan innehåller även In-printbilder och bok/böcker utifrån det materialet vi valt att jobba med. Vi har en liten grupp på 4-5 st barn när vi jobbar med leklådan för att alla barn ska få chans/möjlighet att komma in i leken. 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback