Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Talang

Oskarskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 25 oktober 2022

En möjlighet att belysa elevers dolda talanger.

Lärandemål 

Du kommer att lära dig:

 • att våga ta plats
 • självförtroende
 • talanger

 

Innehåll 

Arbetsområdet kommer att handla om:

 • Undervisningen på fritids syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt,
 • genom leken ska eleverna ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.
 • därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. 
 • möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 

Arbetssätt 

För att lära dig detta kommer du:

 • Jag kommer att sätta upp en lapp för intresseanmälan en vecka innan det startar, eleverna får skriva sitt namn alla är välkomna.
 • Först böjar vi med uppträden en eller två tillfällen beroende på antal intresserade, går man vidare så är man med i round 2. Pedagogen och två elever är juri och bestämmer om de går vidare eller ej. 
 • När alla deltagare har uppträtt så börjar round 2 (de som har gått vidare).
 • Elever som går vidare från round 2 går till sem.- final. Om det är mer än 3-4 grupper/ elever) annars är det final direkt. 
 • En deltagare/ grupp vinner diplom och guld medalj, resten av deltagarna på finalen får brons/silver medaljer. 

Att tänka på (som pedagog) det ska kännas som ett riktigt program, en av kollegorna kan vara programledare, vi kommer även att ha publik (eleverna). 

Du visar att du har lärt dig genom att:

 • Formativ (Hållplatser) • Summativ


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback