Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

DRYDRY00S

Rostning av kaffe

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 25 oktober 2022

I detta arbetsområde kommer du att lära dig om hur rostning av kaffe går till. Du ska sedan jobba praktiskt och samtidigt göra en dokumentation av att rosta kaffebönor, brygga och provsmaka. Detta ska du sedan ska kunna servera till gäster.

Syfte och mål:
Kunskap om material, redskap och utrustning för arbete med att rosta kaffe. 

Vad händer under processen och hur påverkas smak och kvalitet av olika rostningsgrader. 

Förmåga att kunna dokumentera, hantera utrustning för olika rostningar.

Utrustning

Dokumentation

Rostning

 

Film

 

 

Planering av arbetsområde:

TID

Det här ska vi lära/Centralt innehåll.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

Lektion 

1 - 2

Rosta kaffe

Rosta och samtidigt dokumentera förloppet.

Lektion 

3 - 4

Jobba med olika malningsgrader. Välja en bryggmetod för att känna skillnader hur hanteringen av  olika bönor påverkar slutresultat

Mala, brygga, dokumentera och filma

Lektion 

5 - 6

Göra en presentation av arbetet

Göra bildspel, provsmak av kaffe. Utse bästa kaffe

Beskrivning av arbete:

Lektion 1 - 2. Rosta Kaffe

Du ska göra 3-5 olika rostningar i våra popcornsmaskiner. Mängden kaffe ni rostar per gång är 0,8 – 1 dl ( 50 g ) grönt kaffe. 

Var noga med att kunna fota för dokumentation, ha en klocka tillgänglig för rostningstiden och en termometer för att skriva ned vilken tempratur ni har i just er popcornsmaskin. Det skiljer sig en del från maskin till maskin. Ni behöver även en stor sil eller ett durkslag för att kyla ned era bönor effektiv. När bönan svalnat något lägger ni er böna i engångs plastlådor där ni skriver ned all tänkbar information som ni har. Bönerna mår bra av att ligga och mogna under lock ett par dagar. 

 

På etiketten skriver ni

 • Vilken bönsort

 • Nummer på popcornsmaskin

 • Högsta tempratur när ni avslutar rostningen

 • Hur lång tid tog det

 • Namn på rostaren (eleven)

Lektion 3 – 4 Malning – Bryggning

Bönorna är rostade. Nu ska ni mala era olika rostade bönor i två olika malningsgrader. Dvs två malningsgrader för varje rostning. 

När ni malt bönorna väljer ni en bryggmetod. Brygg minst en kopp av varje och jämför vilken malningsgrad som är att föredra för varje rostning. 

Dokumentera med foto under hela processen 

Målet med kaffe provningen är att ni skall utse den bästa koppen kaffe enligt er själva.

Det kaffet är väldigt viktigt att ni dokumenterat allt från rostning, tid, temp, maskin till bryggning. (allt skall gå att göra om med samma resultat en annan dag)

Lektion 5 – 6 Presentation – Provsmakning

Ni skall göra ett bildspel och presentera hur ni gjorde, tänkte och vad resultatet blev. Innan presentationen är det bra att ni rostat en ny sats och följt era anvisningar med tid, malning och bryggning. 

När alla presenterat så brygger alla sitt bästa kaffe till varandra och vi avslutar med en kaffeprovning där vi analyserar varandras kaffe. 

Där utser vi ett BÄSTA kaffe. 

 

Examinationsuppgift:

 

 • Jobba parvis

 • Läs och titta på film för att få god information  om kafferostning

 • Jobba praktiskt med olika varianter 

 • Fotografera, dokumentera och filma de olika rostningarna då de genomförs                av var och en. 

 • Detta ska sedan visas vid redovisning för klassen.

 • Filmresultatet på metoderna ska sedan lämnas in.  

 • Utse bästa kaffe

 

Tidsåtgång: 3 x 3 timmar  

 

 

För inspiration:

 • Internet,  ( rostning, bryggmetoder )

 •  exempel 

kaffeguide.se

 

 • Kaffebok

 

Studieteknik:

Våga reflektera över dina nuvarande kunskaper.

Skriv anteckningar 

Skriv anteckningar under presentationer

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Rostning av kaffe
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback