Skolbanken Logo
Skolbanken

Estetisk verksamhet

Nygårdskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 25 oktober 2022

Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.

Undervisningen inom ämnesområdet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man ska skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, musik, rytmik, lek och drama. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi.

 

 

Lärandemål

Undervisningen ska:

  • delta i rörelsesånger i grupp
  • sjunga kända och okända sånger 
  • skapa med olika material och olika verktyg
  • skapa med olika material och metoder inom bildområdet

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

  • vara med under våra sångstunder med rörelse till musik
  • skapa i skapanderummet med olika material och tekniker

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

  • delta aktivt i de olika estetiska arbetsuppgifterna

Läroplanskopplingar

förmåga att musicera och skapa musik, och

Teckning, måleri, modellering och återanvändning av bilder.

Etiska frågor som kan uppstå vid framställning och användning av bilder i olika sammanhang.

Sång och spel i olika former.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Gestaltning av sånger och berättelser, till exempel med ljud, rörelse och drama.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback