Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Uppställning, addition och subtraktion

Ekarängskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 31 oktober 2022

Lära oss uppställning i addition och subtraktion med växling och minnessiffra.

Mål:
Använda lämplig matematisk metod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Hur:
- Genomgångar
- Filmer
- Diskussioner
- Använda plockmaterial
- Digitala verktyg (Ipad)
- Tester


Läroplanskopplingar

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning, överslagsräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter. Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Matriser i planeringen
Uppställning, addition och subtraktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback