Skolbanken Logo
Skolbanken

Ung vuxen

Regnbågens skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 31 oktober 2022

Vad betyder det att bli ung vuxen? Tillsammans lär vi oss vad som kan ingå i detta begrepp.

  • En särskild sommar säsong 1 och 2
  • Städläxa , begrepp, diskussioner
  • Jämställdshetsperspektiv
  • Samtycke
  • Litteratur ta hjälp  av biblioteket
  • Städa klassrum och matsal
  • NE: Hem- och konsumentkunskap år 1-6
  • NE:  Biologi samtycke och relationer år 7-9

Läroplanskopplingar

förmåga att hantera och reflektera över praktiskt arbete som förekommer i ett hem och i vardagsmiljön,

förmåga att använda och reflektera över tekniska lösningar i vardagen, och

Redskap och teknisk utrustning för hushållsarbete och hur de används på ett säkert och funktionellt sätt.

Rutiner för hygien, rengöring och tvätt.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vardagliga moraliska frågor och livsfrågor, till exempel gott och ont, normer, jämställdhet och relationer.

Normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av kost, sömn, hygien, motion och stress.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan.

Människans reproduktion, sexualitet och identitet samt frågor om relationer, kärlek, ansvar, samtycke och ömsesidighet. Sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel.

Redskap, teknisk utrustning och digitala verktyg i elevernas vardag. Hur de fungerar och används på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven deltar i att hantera praktiskt arbete som förekommer i ett hem och i vardagsmiljön samt deltar i kommunikation om detta.

Eleven deltar i kommunikation om samhällsförhållanden och livsfrågor samt om människors levnadsvillkor under olika tider och på olika platser.

Eleven deltar i att undersöka och kommunicera om material, ämnen, naturen och människokroppen. Eleven deltar i att göra val i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven deltar i att använda tekniska lösningar på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur några tekniska lösningar fungerar.

Eleven undersöker och kommunicerar om material, ämnen, naturen och människokroppen. Eleven visar hur man kan göra val i frågor som rör miljö och hälsa

Eleven hanterar praktiskt arbete som förekommer i ett hem och i vardagsmiljön samt kommunicerar om detta

Eleven kommunicerar om samhällsförhållanden och livsfrågor samt om människors levnadsvillkor under olika tider och på olika platser.

Eleven visar hur man kan använda tekniska lösningar på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Dessutom kommunicerar eleven om hur några tekniska lösningar fungerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback