Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Matematik åk 7 Kap. 4 Bråk och procent

Uppgårdskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 1 november 2022

Bråk och procent

Kapitel 4. Bråk och procent

4.1 Bråkform och blandadform

4.2 Förlänga och förkorta bråk

4.3 Bråkform och decimalform

4.4 Addition och subtraktion med bråk

4.5 Multiplikation med bråk

4.6 Tal i procentform

4.7 Beräkna delen

4.8 Beräkna det nya värdet

4.9 Beräkna andelen

4.10 Beräkna andelen vid förändring

4.11 Beräkna det hela

 

Syfte

Förmåga att välja och använda lämpliga metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier.

 

Bedömning

Bedömning sker genom prov, skriftlig och muntlig redovisning och formativ bedömning.

 

Teori, begrepp (se ovan) samt bilder och filmklipp finns i Gleerups.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback