Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

6 - 9

Teknik Konstruktioner år 6

Resursenhet Videskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 31 oktober 2022

Vi arbetar med stabila konstruktioner samt med flygande föremål.


Läroplanskopplingar

Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
Betygskriterier för ämnet teknik i slutet av åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback