Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

1

Tema Stopp min kropp

Oxledsskolan F-6, Partille · Senast uppdaterad: 31 oktober 2022

Hur känns olika känslor? Varför känner man saker och hur säger man stopp om något känns fel.

Tema Stopp min kropp

Vad ska du lära dig:
Du ska bli medveten om din kropp och dina känslor.
Du ska bli medveten om vad du tycker är okey eller ej vid beröring.
Du ska bli medveten om att olika människor har olika gränser när det gäller beröring.
Du ska veta att det är okey att säga Nej om någon berör dig på obekvämt sätt.

Hur vi arbetar:
Vi tittar på kortfilmer från Rädda barnen om Känslor och beröring.
Vi gör känslomasker i papper och pratar om hur man ser ut och känner vid olika tillfällen.
Vi pratar om kroppen, hur man ser ut samt vilka beröringar som är okey eller inte.

Hur ser/vet vi att du lärt dig detta?
Du visar intresse och nyfikenhet.
Du deltar i diskussioner samt använder kunskaperna vid kontakt med andra människor


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback