Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Pedagogisk planering i svenska åk 4

Tolleredskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 1 november 2022

Under veckorna 45 - 51 kommer vi träna på att skriva och bearbeta olika sorters texter; berättandetext, faktatext och instruerandetext.

SYFTE:

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

MÅL:

SKRIVA:

 • utveckla din fantasi när du skriver berättelser
 • bli bättre på att skriva och uttrycka dig skriftligt
 • bli bättre på att bearbeta dina texter utifrån råd och tips
 • bli säkrare på att stava
 • kunna skilja på substantiv, verb och adjektiv

LÄSA:

 • bli säkrare på att läsa, tolka och förstå olika texter

TALA:

 • kunna använda olika hjälpmedel då du gör muntliga redovisningar

UNDERVISNINGEN:

För att hjälpa dig att nå målen kommer vi att

 • ha tyst läsning regelbundet i klassrummet
 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner om ordens stavning och de vanligaste reglerna för stavning
 • arbeta regelbundet med läsförståelse
 • ha läsgrupper där vi diskuterar lästa böcker
 • läsa faktatexter
 • skriva faktatexter med egna ord utifrån en tankekarta
 • skriva berättelser både för hand med läslig handstil samt på dator

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback