Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Bild, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Urtid till Forntid

Stenhamraskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 1 november 2022

I detta arbete kommer du få upptäcka och lära om hur livet uppstod på jorden och vad vi kan hitta för spår från förr. Häng med på en spännande resa från urtid till nutid.

 

 BEGREPP

De här begreppen kommer vi att arbeta kring:

 • Dåtid, Nutid, Framtid
 • Urtid, forntid
 • hällristning

 

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de: 

 • Vad en tidslinje innebär 
 • hur livet på jorden uppstod
 • genom samtal lära dig om människans uppkomst
 • hur människor levde i de olika tidsepokerna
 • hur vi kan se spår från forntiden  
 • hällristningar

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 • praktiskt arbete, skapande med olika materia
 • läsa faktatexter
 • skriva egna faktatexter
 • se filmer
 • arbeta enskilt, i par och i grupp

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS


Du kommer att få chans att visa dina kunskapar genom:

 • att delta i muntliga diskussioner och samtal (EPA)
 • att skriva faktatexter och rita bilder
 • du skapar en egen faktabok om urtiden och rymden
 • jobba med arbetsblad och uppgifter
 • att göra ett test i slutet av arbetsområdet

 


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt förändrade levnadsvillkor i samband med övergången till jordbruk.

Norden befolkas. Människors levnadsvillkor under nordisk stenålder, bronsålder och järnålder.

Matriser i planeringen
So Forntiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback