Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

NTA Kemiförsök

Paradisskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 1 november 2022

Kemiförsök NTA-låda

Målet med undervisningen är att ...

Under denna arbetsperiod kommer du genom en rad olika undersökningar och experiment få utveckla din förmåga att arbeta vetenskapligt genom att:

  • göra förutsägelser (hypotes), dvs. gissa hur du tror att resultatet av undersökningarna kommer att bli
  • observera och göra iakttagelser, dvs. att noga titta på vad som händer vid de olika undersökningarna
  • se mönster, struktur och samband utifrån de resultat du får vid de olika undersökningarna, dvs. att både muntligt och skriftligt kunna beskriva vad som hände samt reflektera över resultatet (”varför det blev som det blev”)

Så här kommer vi att arbeta:

• Du kommer tillsammans med en klasskamrat utföra en rad olika undersökningar med olika vardagliga (men för dig hemliga) ämnen.

• Samma klasskamrat kommer du att jobba tillsammans under hela perioden. Det betyder att du och din klasskamrat hela tiden måste arbeta aktivt för att samarbetet skall fungera. En förutsättning är att ni visar varandra hänsyn och respekt samt att ni lyssnar på varandras tankar och idéer.

Detta kommer att bedömas:

  • Din förmåga att arbeta vetenskapligt, problemlösning, orienteringsförmåga
  • Din förmåga att utföra undersökningarna efter de instruktioner som ges.
  • Din förmåga att dokumentera de iakttagelser ni gör.
  • Ert samarbete och er förmåga att ta ansvar för arbetet

Läroplanskopplingar

förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna löslighet, ledningsförmåga, surt eller basiskt.

Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.

Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Matriser i planeringen
NTA Kemiförsök
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback