Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Barns inflytande och delaktighet V.44-47

Skärgårdsstads förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 6 november 2022

Vi arbetar aktivt för att ge barnen ett inflytande över sin tid på förskolan genom att ta tillvara på deras ideer, intressen, tankar och önskningar när vi planerar verksamheten.

 

Varför

Läroplansmål

Förskolläraren ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. 

Förskolläraren ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Förskolläraren ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Att fortsätta öka förståelse för vad inflytande och delaktighet är och fortsätta skapa situationer där barnens möjlighet till inflytande synliggörs.

De har varit delaktiga i våra inköp till avdelningen

Var

(rum, plats, situation)

Planerad och spontan undervisning där många val väljs av barnen

Hur ( metod)

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi ska vara närvarade och lyssnande pedagoger.

Vi synliggör för dem tillfällen då de gör sina egna val och forsätter att använda ordet inflytande och delaktighet.

Se till att barnen blir lyssnade på av både barn och pedagoger

Vi är lyhörda och barnen får även inflytande över samlingar genom att få välja viken bok eller vad de vill göra på samlingen. 

När

Tid för genomförande

Under hela dagen på förskolan

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

Alla på förskolan

Reflektion

(reflektion kring ovanstående frågor, utvärderande, utvecklingsfokus)

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback