Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Berättelse

Annerstaskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 8 november 2022

Rörelse till en berättelse.

Pedagogisk planering idrott och hälsa.

 

Arbetsområde: Rörelse

Aktiviteter: Rörelseberättelse

Ämnen som ingår:

Tidsperiod: 45

Klass: 1-3

 1. Syfte: Förmågor som eleven ska utveckla
 • Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och ute­vis­tel­se efter olika förhållanden och miljöer,
 • Förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och
 • Förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

2.                            Centralt innehåll: Vilka delar ska tas med

      Rörelse

 • Motoriska grundformer med och utan olika redskap. Deras sammansatta former.
 • Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.
 • Takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik.
 • Rörelser i vatten och vattenvana. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som be­skriver läge, avstånd och riktning.
 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av vistelse, lekar och rörel­ser i natur- och utemiljö.
 • Allemansrättens grunder.

Hälsa och levnadsvanor

 • Samtal om upplevelser av olika aktiviteter.
 • Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

 

 

 

 

3.                            Bedömning: 

Att eleverna förstår när de skall röra på sig när jag läser om familjen Johansson

 

4.                            Språkliga mål: Tala, lyssna, skriva och läsa. 

Eleverna kommer att tala och lyssna samt reflektera över aktiviteterna som genomförs. Vi går tillsammans igenom berättelsen och förklarar svåra ord.

 

5.     Arbetssätt/metod:

Vi jobbar med bildstöd, film, visar, pratar/instruerar och eleverna får prova på.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback