Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Planering taluppfattning

Bessemerskolan_IM, Sandviken · Senast uppdaterad: 8 november 2022

Material: bryggan

Veckoplanering kapitel 1: Tal

Bok: Bryggan

Avsnitt

Filmer inläsningstjänst och bionogi ( inloggning via unikum under verktyg)

Tiosystemet s. 8

Tal på tallinjen s. 9

Tiondelar, hundradelar på tallinjen s. 10-11

Decimaltal s. 13

 

ILT:

Positionssystemet åk 7-9

Tal i decimalform åk 4-6

 

Avrundning s. 14 – 15

 

ILT:

Avrundning åk 4-6 & 7-9

Överslagsräkning åk 7-9

 

De fyra räknesätten:

Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division

 

Begrepp s.16

Algoritmer (uppställningar) s. 17

Prioriteringsregler s. 18-19

 

ILT:

Additionsalgoritm

Subtraktionsalgoritm

Multiplikationsalgoritm

Divisionsalgoritm(kort division)

Prioriteringsregler åk 7-9

 

Multiplicera med 10, 100, 1000 s.20

Dividera med 100, 100, 1000 s. 21

(Multiplicera och dividera med decimaltal s. 22-23)

 

 

Bionogi:

Multiplikation och division med 10 och 100

 

 

Negativa tal s. 24-27

 

ILT:

Negativa tal åk 4-6 & 7-9

Tal i potensform s. 28

Tal i grundpotensform s. 28

 

ILT:

Tal i potensform åk 7-9

Tal i grundpotensform åk 7-9

Prefix för stora tal s 30-31

Prefix för små tal s. 32-33

Kvadratrot s. 33

 

Kapiteltest (diagnos) s. 35

Repetition

Test av kapitlet Tal

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.

Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matriser i planeringen
Matematik åk 9 Tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback