Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Genetik

Skarpnäcks skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 november 2022

I genetiken undersöker vi cellernas DNA och hur de påverkas oss samt hur forskningen idag arbetar med DNA för att skapa nya arter och bota sjukdomar. Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin. Genetik studerar hur egenskaper nedärvs, hur arvsmassan är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen.

– Beskriva några av cellens organeller och deras funktion.
– Förklara vad kromosomer, DNA, gener, proteiner, är och deras funktion.
– Beskriva hur en vanlig celldelning och reduktionsdelning går till.
– Redogöra för den genetiska koden är, var den finns och hur den är uppbyggd.
– Beskriva hur vi ärver våra gener.
– Förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag.
– Beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till.
– Ge exempel på att miljöförändringar kan påverka levande organismer.
– Beskriva hur anpassningar till miljön sker.
– Förklara hur det naturliga urvalet kan leda till nya arter.
– Förklara vad bioteknik är och ge några exempel.
– Förklara skillnaden mellan bioteknik samt växt och djurförädling.
– Förklara vad genteknik betyder och ge några exempel.
– Förklara vad GMO betyder och ge några exempel.
– Redogöra för hur biotekniken har använts tidigare och idag, samt hur du tror att den kommer att användas i framtiden


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback