Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Pedagogisk planering, textilslöjd, åk 5

Grycksboskolan, Falun · Senast uppdaterad: 22 augusti 2017

Hur har lapptekniken uppstått? Hur syr man stora ytor av små lappar?

Vi ska prata om hur tekniken har uppstått, hur man använde lappteknik förr i tiden och hur man gör nu. Ni  ska prova att sy en teknik som kallas "blockhusruta".
Viktiga begrepp: blockhusruta
                           sömsmån
                           knappnål
                           tvärnåla
                           pressarfot
                           montering
                        

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och enskilt arbete..Ni kan gå in i slöjdlexikon och titta på filmer kring tekniken om ni vill. Ni kan titta på mina skriftliga arbetsbeskrivningar och mallar om det passar er bättre. Eller så följer ni mina uppsydda steg för steg-beskrivningar.
Ni provar och syr minst en blockhusruta.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen
Slöjd Kunskapskrav 2012-2013
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter