Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Sv Läsa år 3 läsåret 19/20

Högastensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Kort presentation av arbetsområdet

Under skolåret kommer du att arbeta vidare med att utveckla din lästeknik så att du får bättre flyt och blir mer säker i din läsning. Du kommer att få läsa olika typer av texter och arbeta med dem på olika sätt för att utveckla din läsförståelse.

Syfte och mål från Lgr -11

Konkretisering av mål - elevernas mål

När du slutar trean ska du kunna

  1.  läsa och förstå en berättande text.
     återberätta, kommentera och koppla innehållet i texten till egna erfarenheter.
  2. läsa olika slags texter.
  3. läsa och förstå en faktatext.
  4. läsa en text och svara på frågor.
  5. ge instruktioner i flera led.
     

Undervisning - Så här kommer vi jobba

För att få möjlighet att nå ovanstående mål kommer du att:

- få lyssna på högläsning inom olika genrer.

- få tillfällen att läsa skönlitteratur och faktatexter för dig själv, tillsammans med en kamrat eller i grupp.

- ha läsläxa så du får träna upp din läsförmåga och få bra flyt i läsningen samt svara på olika typer av frågor för att öva förståelsen.

- arbeta i grupp och enskilt med  olika typer av läskort och läsförståelseböcker. 

- arbeta på datorn tillsammans med en kamrat  eller enskilt. 

 

Vad ska bedömas och hur?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt bl a genom att din lärare lyssnar när du läser högt och bedömer dina svar när du jobbar med läsförståelse.
Bedömningen kommer också att göras utifrån Nationella prov.
Du kommer att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare i  kontinuerlig dialog med din lärare.


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback