Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

LÄSA i ämnet Svenska

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 7 oktober 2018

Eleven får tillfälle att förbättra sin läsförståelse genom att lära sig olika strategier.

Syfte

att göra eleverna medvetna om att läsningen är en färdighet de hela tiden utvecklar
att träna eleverna i olika lästekniker - sökläsning, översiktsläsning och djupläsning
att göra eleverna medvetna om att man behöver anpassa sin läsning till ändamålet
att i samband med läsningen låta eleverna öva på att stryka under nyckelord och nyckelmeningar, att anteckna och sammanfatta stoff

Kursens innehåll:

Genomgångar av olika sätt att läsa, t.ex. översiktsläsning och djupläsning. Arbete i lärobokens och studiebokens avsnitt "LÄSA". Läsning av antologiavsnitt samt besvarande av frågor till textens innehåll.

Konkretiserade mål:

Eleven ska kunna:
kunna läsa olika slags texter
kunna använda olika lästekniker för olika syften
kunna återberätta texters innehåll

DETTA KOMMER VI ATT BEDÖMA:

Din förmåga att anpassa läsningen till syftet
Din förmåga att redogöra en texts innehåll


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
LÄSA

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback