Skolbanken Logo
Skolbanken

Natur och samhälle (Fritids)

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 28 april 2023

På fritids vill vi ge er utmaningar och upplevelser. Det här Temaområdet handlar om natur och samhälle, mycket kommer att hända för dig och dina kompisar. Vi vill bjuda på upptäckter o lärande tillsammans …

 

Lärmål 

Genom vistelse i natur och samhälle, samtal om företeelser och samband i omvärlden utveckla intresse för och kunskaper om:

 

Arbetssätt/Metod 

Du kommer att arbeta med...

  • att mäta och räkna genom att baka tillsammans
  • att få lära sig trafikregler under promenader 
  • att åk 2 och äldre får åka på cykeltur till Tinnerö
  • att upptäcka växter, blommor, fåglar och andra djur som finns i närområdet och i skogen
  • digitala verktyg:  frågesport i Kahoot. 

 

Dokumentation 

Genom foton eller filmer som läggs ut på lärloggen

 

Utvärdering

Google formulär- enkät

Samtal under samling med tankekarta omkring frågorna: Vad hände? Vad kände du? Vad lärde du dig?

Observationer 

 


Läroplanskopplingar

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback