Skolbanken Logo
Skolbanken

SKUA- högläsning

Ljusterö fritidshem, Österåker · Senast uppdaterad: 15 maj 2023

Vi erbjuder högläsning från boken Yumi & Tomu. Där skuar vi genom att eleverna själva får stoppa när de inte förstår ett ord. Vi har även öppna samtal om vad kapitel handlar om.

Avdelning: Doppingen

När: Maj

 

Konkreta mål:

Vi vill att eleverna övar på att lyssna, ställa frågor samt öva på att återberätta. 

 

Varför:

Vi behöver arbeta mer språkutvecklande på vårt fritidshem. Eleverna ska även ges möjlighet till att ha lugna aktiviteter. 

 

Vad:

Högläsning ur en bok som eleverna älskar. Här får eleverna, under högläsningens gång stoppa om hen inte förstår ett ord, eller ställa frågor och få chansen att försöka förklara ord eller fraser tillsammans i grupp. 

 

Hur:

Varje dag innan samling samlas eleverna på vår gråa matta där vi läser ett kapitel. Kuddar läggs fram av den pedagog som läser högt samt ha lite frukt i en skål. Det behöver vara en inbjudande miljö där eleverna känner ett lugn och är redo för att börja lyssna. Pedagogen behöver ge eleverna möjlighet att få återberätta, ställa frågor samt ge utrymme till samtal både under och efter högläsningens gång. När boken är läst ska eleverna få måla/rita en bild på det som var mest spännande i boken.

 

Dokumentation / utvärdering:

När boken är slut görs en utvärdering tillsammans med eleverna. Pedagogerna gör en utvärdering tillsammans på ett fritidsmöte. 

 

Analys och utvärdering:


Läroplanskopplingar

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback