Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun skriftliga omdömesmatris TEKNIK åk 1- 3

Skapad 2012-10-22 16:38 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola 1 – 3 Teknik
Använda för årsursen anpassade begrepp och uttrycksformer inom teknikområdet.
Med hjälp av ledande frågor använder du enkla ord och begrepp.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang på ett naturligt sätt.
Undersöka några vardagliga föremål på årskursanpassad nivå
Du undersöker några vardagliga föremål.
Du undersöker hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du undersöker hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Konstruera på en årskursanpassad nivå
Du genomför arbeten med lärarstöd.
Du påbörjar och slutför arbeten. Du gör enkla modeller. Du gör enkla modeller.
Du genomför arbeten och prövar möjliga idéer till lösningar. Du gör utvecklade modeller
Dokumentera arbetet på en årskursanpassad nivå.
Du genomför enkla dokumentationer med lärarstöd.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår till viss del.
Samtala om tekniska lösningar fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö på en årskursanpassad nivå.
Du kan med hjälp av ledande frågor delta i enkla samtal kring ämnet.
Du deltat i enkla samtal kring ämnet.
Deltar i samtal kring ämnet och bidrar till att föra samtalet framåt.
Samtala om hur tekniken har förändrats över tid på en årskursanpassad nivå.
Du kan med hjälp av ledande frågor delta i enkla samtal kring ämnet.
Du deltat i enkla samtal kring ämnet.
Deltar i samtal kring ämnet och bidrar till att föra samtalet framåt.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: