Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Moderna språk åk 7-9 Alléskolan

Skapad 2012-10-23 09:51 i Alléskolan Lerum
En matris för att bedöma tal, hör- och läsförståelse och skrift.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

En matris för att bedöma tal, hör- och läsförståelse och skrift.

F
E
C
A
Tala och samtala
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i tal och samtal
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina framställningar. Du kan välja och använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem och förbättra interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar dina framställningar. Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att lösa språkliga problem och förbättra interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina framställningar. Du kan välja och använda dig av flera olika strategier för att lösa språkliga problem och förbättra interaktionen.
Skriva
Bedömningen avser elevens förmåga att uttrycka sig i skrift
Du kan skriva enkelt och begripligt med ord,fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av dina texter.Du kan välja och använda dig av någon strategi för att lösa språkliga problem och förbättra interaktionen.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande, med ord, fraser och meningar. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter. Du kan välja och använda dig av några olika strategier för att lösa språkliga problem och förbättra interaktionen
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande, med ord fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter. Du kan välja och använda dig av flera olika strategier för att lösa språkliga problem och förbättra interaktionen.
Lyssna och förstå
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå talat språk
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan välja och använda dig av någon strategi för lyssnande. Du kan använda dig av någon strategi för lyssnande. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat enkelt språk i lugnt tempo, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt kunna följa instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande. Du kan välja bland talat språk av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
Läsa och förstå
Bedömningen avser elevens förmåga att förstå skrivet språk
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och kunna följa instruktioner med ett godtagbart resultat. Du kan använda dig av någon strategi för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter, om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer, och kunna följa instruktioner med ett tillfredsställande resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.Du kan välja bland texter av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer, och kunna följa budskap och instruktioner med ett gott resultat. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning. Du kan välja bland texter av enkel karaktär från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Realia
Bedömningen avser elevens förmåga att reflektera över liv, samhälle och kultur i de delar av världen där målspråket talas.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där målspråket används. Du kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: