👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CÄ-Gruppens matris Musik 1-3

Skapad 2012-10-24 10:56 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kungsbacka matris musik
Grundskola 1 – 3 Musik

Bedömningsmatris för ämnet Musik åk. 1-3 2012-04-25

Förmåga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Rytmspel
Eleven kan härma och öva enkla rytmstämmor med hjälp av lärare.
Eleven kan öva självständigt enkla rytmstämmor.
Eleven kan spela enkla rytmstämmor.
Melodispel
Eleven kan härma och öva enkla melodistämmor med hjälp av lärare
Eleven kan öva självständigt och spelar enkla melodistämmor.
Eleven kan spela enkla melodistämmor.
Ackordspel
Eleven kan härma och öva enkelt ackordsspel med hjälp och stöd av lärare.
Eleven kan öva självständigt och spelar enkelt ackordsspel med viss handledning av lärare.
Eleven kan spela på något ackordsinstrument med viss flyt.
Musikaliskt uttryck
Eleven sjunger eller spelar och anpassar i viss mån sin stämma till helheten.
Eleven sjunger eller spelar och anpassar sin stämma relativt väl till helheten.
Eleven sjunger eller spelar och anpassar sin stämma väl till helheten.
Musikskapande & gestaltning
Eleven kan med hjälp och stöd bidra till att uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Eleven kan själv bidra till att uttrycka en musikupplevelse med rörelse och rytmik. rörelse, rytmik, toner och ljud.
. Eleven kan med god säkerhet uttrycka en musikupplevelse med rörelse, rytmik, toner och ljud.
Musiklyssnande och musiklära
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Musiklyssnande och musikhistoria
Eleven kan med hjälp och stöd känna igen sång och musik ur vår svenska sångtradition.
Eleven kan själv känna igen sång och musik ur vår svenska sångtradition.
Eleven kan själv med god säkerhet känna igen sång och musik ur vår svenska sångtradition.
Resonemang om musik
Eleven kan med hjälp och stöd beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommer vid musiklyssning.
Eleven kan själv beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommer vid musiklyssning.
Eleven kan själv med god säkerhet beskriva tankar, känslor och bilder som uppkommer vid musiklyssning.