Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2012-10-24 22:10 i Oskarshamn
Grundskola 1 – 3 Musik
Spela instrument på en årskursanpassad nivå
- Slagverk, stränginstrument, tangentinstrument - Ensemblespel
Prövar att spela en enkel melodi och deltar i ensemblespel
Spelar delar av en enkel melodi, deltar i ensemblespel med viss säkerhet
Spelar stora delar av en enkel melodi, deltar i ensemblespel med god säkerhet
Sjunga på årskursanpassad nivå
- i musikaliska former (individuellt/grupp) - i olika slags musikaliska genrer
Prövar att sjunga
Sjunger med viss säkerhet
Sjunger med god säkerhet och variation
Skapa och gestalta musik på en årskursanpassad nivå
Deltar med lärarens handledning och mycket tydliga ramar
Skapar enkla former av musik genom att till exempel utgå från text och bild. Gestaltar sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
Skapar enkla former av musik utifrån egna idéer genom att till exempel utgå från text och bild. Gestaltar sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
Samtala om musikens uttryck i olika sammanhang:
- sociala - kulturella - historiska på årskursanpassad nivå
Uttrycker sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser
Samtalar om egna musikupplevelser. Kan urskilja olika instrument med viss säkerhet och beskriva hur de ser ut och låter.
Samtalar om och beskriver egna musikupplevelser. Kan urskilja olika instrument med god säkerhet och beskriva hur de ser ut och låter.

Ny rubrik

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: